Finansiella rapporter och kalender

Finansiell Kalender

Bokslutskommuniké 2020: 2021/03/06

Delårsrapport Q1 / 2021: 2021/04/22

Årsstämma: 2021/05/18

Delårsrapporter

Här kan du ladda ner årsredovisning för 2017

© 2019 ApParkingspot Nordic AB